ماه قبل >>  
تور آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی
 

نرخ ارز آزاد آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی

این نرخها فقط جهت اطلاع رسانی و آگاهی مسافرین گرامی است و
آژانس ساحل آبی هیچگونه خرید یا فروش ارز ندارد.

امروز:  سه‌شنبه 11 خرداد 1395  31May2016
 
دلار آمریکا
USD
یورو
EUR
درهم امارات
AED
ساعت آخرین بروز رسانی
3480   3905   956   12:05:11 PM     سه‌شنبه 11 خرداد 1395
3475   3870   955   12:12:24 PM     دوشنبه 10 خرداد 1395
3500   3905   956   11:44:49 AM     یکشنبه 09 خرداد 1395
3480   3896   955   11:47:35 AM     شنبه 08 خرداد 1395
3474   3895   949   11:30:59 AM     پنجشنبه 06 خرداد 1395
3474   3895   949   12:06:54 PM     چهار‌شنبه 05 خرداد 1395
3462   3900   946   12:06:44 PM     سه‌شنبه 04 خرداد 1395
3444   3879   945   11:45:43 AM     سه‌شنبه 04 خرداد 1395
3444   3879   945   11:46:23 AM     دوشنبه 03 خرداد 1395
3444   3879   945   12:08:29 PM     شنبه 01 خرداد 1395
3440   3900   948   11:21:23 AM     پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395
3440   3900   948   11:34:12 AM     چهار‌شنبه 29 اردیبهشت 1395
3440   3900   948   11:37:44 AM     سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395
3440   3900   948   11:52:01 AM     دوشنبه 27 اردیبهشت 1395
3440   3900   948   11:47:51 AM     یکشنبه 26 اردیبهشت 1395
3440   3900   948   11:43:02 AM     شنبه 25 اردیبهشت 1395
3450   3945   945   11:45:19 AM     پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395
3450   3945   945   11:31:34 AM     چهار‌شنبه 22 اردیبهشت 1395
3450   3945   945   11:59:14 AM     سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1395
3450   3945   945   11:51:47 AM     دوشنبه 20 اردیبهشت 1395
3450   3945   945   11:39:35 AM     یکشنبه 19 اردیبهشت 1395
3440   3940   940   11:46:00 AM     شنبه 18 اردیبهشت 1395
3455   3985   940   11:58:51 AM     چهار‌شنبه 15 اردیبهشت 1395
3457   3940   950   11:52:39 AM     سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1395
3457   3940   950   11:37:37 AM     دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
3457   3940   950   11:40:42 AM     یکشنبه 12 اردیبهشت 1395
3473   3928   951   11:48:04 AM     شنبه 11 اردیبهشت 1395
3473   3928   951   11:28:14 AM     پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395
3476   3911   946   12:09:38 PM     چهار‌شنبه 08 اردیبهشت 1395
3476   3911   946   12:07:55 PM     سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1395
3476   3911   946   12:19:03 PM     دوشنبه 06 اردیبهشت 1395
  ماه قبل >>