ماه قبل >>  
تور آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی
 

نرخ ارز آزاد آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی

این نرخها فقط جهت اطلاع رسانی و آگاهی مسافرین گرامی است و
آژانس ساحل آبی هیچگونه خرید یا فروش ارز ندارد.

امروز:  چهار‌شنبه 15 اردیبهشت 1395  4May2016
 
دلار آمریکا
USD
یورو
EUR
درهم امارات
AED
ساعت آخرین بروز رسانی
3455   3985   940   11:58:51 AM     چهار‌شنبه 15 اردیبهشت 1395
3457   3940   950   11:52:39 AM     سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1395
3457   3940   950   11:37:37 AM     دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
3457   3940   950   11:40:42 AM     یکشنبه 12 اردیبهشت 1395
3473   3928   951   11:48:04 AM     شنبه 11 اردیبهشت 1395
3473   3928   951   11:28:14 AM     پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395
3476   3911   946   12:09:38 PM     چهار‌شنبه 08 اردیبهشت 1395
3476   3911   946   12:07:55 PM     سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1395
3476   3911   946   12:19:03 PM     دوشنبه 06 اردیبهشت 1395
3476   3937   950   11:47:39 AM     یکشنبه 05 اردیبهشت 1395
3476   3937   950   11:55:26 AM     شنبه 04 اردیبهشت 1395
3470   3936   955   12:48:44 PM     چهار‌شنبه 01 اردیبهشت 1395
3470   3936   955   12:11:07 PM     سه‌شنبه 31 فروردین 1395
3469   3928   948   12:13:07 PM     دوشنبه 30 فروردین 1395
3469   3928   948   12:23:06 PM     یکشنبه 29 فروردین 1395
3484   3940   951   12:01:14 PM     شنبه 28 فروردین 1395
3478   3970   950   11:43:59 AM     پنجشنبه 26 فروردین 1395
3478   3970   950   12:29:58 PM     چهار‌شنبه 25 فروردین 1395
3490   3963   952   12:32:29 PM     سه‌شنبه 24 فروردین 1395
3490   3963   952   12:15:36 PM     دوشنبه 23 فروردین 1395
3490   3963   952   11:51:55 AM     یکشنبه 22 فروردین 1395
3478   3960   958   12:12:17 PM     شنبه 21 فروردین 1395
3490   3984   953   11:29:54 AM     پنجشنبه 19 فروردین 1395
3493   3968   956   12:27:56 PM     چهار‌شنبه 18 فروردین 1395
3485   3960   955   12:22:52 PM     سه‌شنبه 17 فروردین 1395
3493   3950   950   12:09:36 PM     دوشنبه 16 فروردین 1395
3480   3960   953   12:13:01 PM     یکشنبه 15 فروردین 1395
3508   3995   957   11:58:43 AM     شنبه 14 فروردین 1395
3504   3920   955   11:28:05 AM     چهار‌شنبه 11 فروردین 1395
3504   3920   955   12:48:36 PM     سه‌شنبه 10 فروردین 1395
3520   3930   960   12:08:20 PM     دوشنبه 09 فروردین 1395
  ماه قبل >>